Blog Image

Schanbergssläkten (Scharnberg, Scharenberg)

Schanberg (Scharnberg, Scharenberg)

INTRODUKTION

ANTAVLA FÖR VON SALTZA av Ove Renger

BYGG DITT EGET SLÄKTTRÄD/ BUILD YOUR OWN FAMILYTREE HER

Bröderna Schanberg

Släktforskning Posted on Sun, December 28, 2008 20:10:43

Johan Oskar Fredrik Linus och Karl August

Blog ImageKarl August

Släktforskning Posted on Sun, December 28, 2008 20:06:21

Blog Image

Farmors bror Karl August Schanberg.

Carl August arbetade en tid i Hults bruk Kvillinge, dit han flyttade 1880-12-10, men emigrerade år 1888-03-16 från Bollnäs till Galva Ill.i Amerika.Han var då 25 år.I Bollnäs var han vid denna tid Verkmästare och var bosatt i Stationsområdet. Brodern

Johan Oscar flyttade vid samma tid till samma adress i Bollnäs.Carl Augusts fru var bördig från Dalarna. Carl August dog i Seattle.Anna Mathilda

Släktforskning Posted on Sun, December 28, 2008 19:57:16

Blog ImageBerättelsen om farmors äldsta syster Anna Mathilda Schanberg

Anna Mathilda

flyttade 1874-11-04 från Hjortkvarn i Bo till Salem i Stockholms län där hon var pigavid Wiksbergs säteri. År 1877-10-24 flyttade hon till Sthlm, där hon sedan drev affärsrörelse Efter en tid hade Anna Mathilda tänkt att flytta till sin moder bo tillsammans med henne, och hade av den anledningen köpt Fridhem i Grytgöl. Men hon dog hastigt i en sjukdom endast 45 år gammal.

Den 9 november 1900 förrättades bouppteckning efter den 25 oktoberi Stockholm aflidna fröken Anna Mathilda Schanberg, hvilken efterlemnade följande sterbhusdelegare: moder Sofia Wilhelmina Schanberg, Grytgöl född den 6 okt 1830, bror Carl August S. bosatt i Amerika, bror Johan Oskar S. bosatt i Am. bror Fredrik Linus S.bosatt i Am. syster Adelina Lindberg född S. Bollnäs, syster Julia Eriksson född S. Grytgöl.” Bland tillgångarna fanns en fordran hos firma Klara Hallins mangelaffär i Stockholm på 110 kronor + rta 8,80 Förpantningslägenheten Fridhem 1000 kronor 1 Horndals Järnverks 5,1/2% obligation värd 1000 kronor Två aktier i Skandinaviska Kreditaktiebolaget a 142 282 kronor Bland skuldernanämns 1000 kronor till Werkmästare Carl Sundin Grytgöl och till Handsmeden EA Tolf i Eskilstuna 300 kronor. Behållningen efter avdragna skulder var 1355,05 kronor

Ur dödboken för Hedvig Eleonora: Anna Mathilda Schanberg, ogift 1855 29/11, Utskriven den 19/10 1900 till Hellestad, men ännu ej inskriven där, Hjärtfel,

Sabbatsberg Okt 30, Ans fr. Sabbatsberg. Adress i Hedvig Eleonora: Humlegårdsgatan 8 ( i närheten av Östermalms torg.

Här är berättelsen om Klara Mathilda Hallin:

Clara Mathilda Hallin är omnämnd i en bouppteckning efter min farmor Julia Schanberg som ägare av Klara Hallins mangelaffär. Hon var dotter till Anna Gustafva Schanberg och Carl Gustaf Hallin.Anna Gustafva var syster till min farmors far

Vid Clara Mathildas dop fanns följande vittnen enl Bo C:4: Joh.Ad. Schanberg m.h. vid Hjortkvarn. Dr. Carl Fr Hallberg vid Smedstugan Per o Albertina Hallin vid Boo¶

¶År 1861 samma år som hennes mor dog flyttade hon från Sockenstugan till sin morbror Masmästare Johan Adolf Schanberg där hon uppges vara hans fosterdotter. ¶

Clara Mathilda flyttade år 1878 från Svennevad till Norrköping. I Norrköping arbetade hon som Fabriksarbetare och var bosatt i kvarteret Berget i Sankt.Olai församling.(St.Olai AI:100 page 296. GID:346.162.16000) På samma adress bodde även systern Lovisa och hennes son

Clara Mathilda flyttade till annan adress år 1890 page 304. Därifrån flyttade hon till Adolf Fredriks församling 1893-02-09 Hemvist i Adolf Fredrik var 18 KyaSchanbergssläktens gåtor

Släktforskning Posted on Thu, December 04, 2008 12:33:26

Min farmors släkt kom ifrån Tyskland. Det är vad jag hört ända sedan jag var barn. I min släktforskning har jag tyvärr bara kommit till mitten av sjuttonhundratalet då Stadsklockaren Adolph Schanberg (Scharnberg) föddes. (Se introduktionen ovan)

Det finns en tysk släkt dokumenterad med namnet Scharnberg, men jag har inte funnit vad vi har gemensamt med den släkten.

Farmors farfars mor, som var gift med ovan nämnde stadsklockare var även anställd av en välbärgad man Edvard Fredrik von Saltza och även hos dennes mor. Även denna släkt kommer ifrån Tyskland. Kan det finnas något samband mellan släkterna? Von Saltza var gift med Beata Fredrika Hamilton. Hon finns med som dopvittne när ett av Schanbergsbarnen föddes i Jönköping.

TACKSAM FÖR UPPLYSNINGAR AV DEM SOM VET MERA OM DESSA SLÄKTER.