Min farmors släkt kom ifrån Tyskland. Det är vad jag hört ända sedan jag var barn. I min släktforskning har jag tyvärr bara kommit till mitten av sjuttonhundratalet då Stadsklockaren Adolph Schanberg (Scharnberg) föddes. (Se introduktionen ovan)

Det finns en tysk släkt dokumenterad med namnet Scharnberg, men jag har inte funnit vad vi har gemensamt med den släkten.

Farmors farfars mor, som var gift med ovan nämnde stadsklockare var även anställd av en välbärgad man Edvard Fredrik von Saltza och även hos dennes mor. Även denna släkt kommer ifrån Tyskland. Kan det finnas något samband mellan släkterna? Von Saltza var gift med Beata Fredrika Hamilton. Hon finns med som dopvittne när ett av Schanbergsbarnen föddes i Jönköping.

TACKSAM FÖR UPPLYSNINGAR AV DEM SOM VET MERA OM DESSA SLÄKTER.